چهره برتر صنعت ساختمان در سال 92 جمشید برزگر

در نظرسنجی سایت صما در خصوص چهره سال 92 صنعت ساختمان، جمشید برزگر، رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران با کسب اکثریت آرا به عنوان چهره سال 92 صنعت ساختمان در بخش خصوصی انتخاب شد. بر اساس این گزارش، برزگر از مجموع 9951تعداد آرا، 2620 رای به خود اختصاص داد و توانست با کسب بیشترین آرا معادل 26.3% از کل آرای داده شده، عنوان چهره سال 92 صنعت ساختمان در بخش خصوصی را از بین کاندیداهای معرفی شده از سوی مجتمع رسانه ای صنعت ساختمان و راه کشور کسب کند.

مطالعه بیشتر...